Benvinguts!

Logo GironinaL’associació Gironina de sords és una entitat sense ànim de lucre, que va néixer a l’any 1976, des d’aleshores treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones sordes, i per defensar l’ús de la llengua de signes catalana.

Sempre a favor de la supressió de les barreres de comunicació. Esta formada per persones sordes que utilitzen aquesta llengua per a comunicar-se.

A banda, els socis i sòcies treballen una sèrie de professionals que formen part de la entitat i assolir els nostres objectius. Som un equip, multiidisciplinar que treballa per assolir els nostres objectius. Per aque la llengua de signes no sigui una estranya, sino formi part de tots nosaltes.La llengua de signes catalana, coneguda habitualment per la sigla LSC, és la llengua de les persones sordes i sordcegues signants de Catalunya. Es tracta d'una llengua natural de modalitat gestual i visual emprada per part del col·lectiu de persones signants com a sistema lingüístic de comunicació social i cultural. També és la llengua en què solen relacionar-se amb altres persones del seu entorn familiar i social immediat.


La LSC, com altres llengües de signes, acompleix totes les funcions comunicatives possibles i, com tota llengua viva, té unes característiques que la distingeixen. La llengua de signes catalana ha evolucionat des dels seus inicis i continua evolucionant constantment. Interactua amb altres llengües de signes i orals, rep influències i incorpora progressivament conceptes i nous signes d’acord amb la societat del coneixement i la comunicació actuals.
L’Estatut d’autonomia estableix la garantia de l'ús de la llengua de signes catalana com a principi rector de les polítiques (article 50.6). És en aquest marc  que es va aprovar la Llei  17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, Llei que regula, entre altres aspectes, el dret d’ús, l’aprenentatge, la docència, la recerca i la interpretació. Estableix també quina és l’autoritat normativa i la creació d'un òrgan estable de participació social en les polítiques lingüístiques relacionades amb aquesta llengua.http://llengua.gencat.cat/ca/llengua_signes_catalana/llei_lsc/